CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Trzeba nam modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych łask Bożych płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty.

2. Podczas tego Tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos Bożego wołania: „Pójdź za mną”!

3. W najbliższy poniedziałek wchodzimy w maryjny miesiąc maj. Codziennie będziemy gromadzili się wokół ołtarza na Eucharystii i na majowym nabożeństwie. Tyle ważnych spraw mamy do omodlenia przed obliczem Matki Bożej. W Jej szkole uczmy się całkowitego oddania Bogu i braciom. W naszym kościele nabożeństwo majowe będziemy celebrowali codziennie o godz. 17:30 (w tym tygodniu oprócz środy).

4. Dzień 1 maja – to także Święto Pracy i wspomnienie Świętego Józefa Robotnika. Żarliwie prośmy go o wrażliwość sumień i ład moralny w życiu społecznym.

5. We wtorek, 2 maja, przypada też Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy też rodaków żyjących poza granicami naszej ojczyzny.

6. W kalendarzu liturgicznym pod datą 3 maja celebrujemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. Msze Święte tego dnia w naszym kościele będą sprawowane jak w niedzielę (8:45, 10:00 – Wajków, 11:30). Weźmy udział w liturgii tej uroczystości, dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do Maryi. Podczas liturgii ponowimy Akt oddania Polski pod opiekę Matki Najświętszej.

7. Również w tym tygodniu, w sobotę, 6 maja, przypada święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii.

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek wizyta u chorych od 9:00, możliwość spowiedzi od 17:20. W pierwszą sobotę rozpoczynamy 6 miesięczne dłuższe nabożeństwa ku czci Matki Bożej – Jej Niepokalanego Serca, w duchu fatimskim – wynagradzającym. Nabożeństwo od 17:00 z różańcem, rozmyślaniem i innymi modlitwami, a Msza Święta o godz. 18:00.

W tym tygodniu patronujĄ nam:
Wtorek, 2 maja – św. Atanazy (295-373), biskup i doktor Kościoła.
Czwartek, 4 maja – św. Florian (†304), męczennik z początku IV wieku, patron strażaków – w naszym kościele pomodlimy się za strażaków w naszej parafii.
Sobota, 6 maja – św. św. Apostołowie Filip (†81-96) i Jakub (†62), należeli do Grona Dwunastu powołanego przez samego Jezusa (święto).

10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i przygotowanie kwiatów w minionym tygodniu i w sobotę prosimy rodziny następne. Dziękujemy również za zmianę dekoracji.