OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

1. W codziennej pogoni możemy zapomnieć o tym, by niekoniecznie być człowiekiem, ale nieustannie stawać się człowiekiem. Współczesny człowiek to homo viator – człowiek w drodze. Czy jednak dostrzegamy, że życie jest tylko wędrówką ku wieczności? Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eucharystycznego przypominającego nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieustannie brzmią w naszych sercach, nie tylko w uszach.

2. „Powstanie warszawskie to nie tylko wspomnienie, to całe nasze życie” – powiedział ks. bp Edward Materski, który uczestniczył w nim jako seminarzysta i niósł pomoc duszpasterską. Módlmy się za wszystkich, którzy przez 63 dni powstania warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i ojczyzny. Pamiętajmy o nich.

3. Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany ze św. Franciszkiem z Asyżu. Aby uzyskać odpust, należy: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz i wyznanie wiary, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

4. W tym tygodniu przypada: w pierwszą środę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. pierwszy czwartek – dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek (okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu) i pierwsza sobota miesiąca – Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny i nabożeństwo o godzinie 9:00.

5. W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. W naszej parafii uroczystość odpustowa, którą przenosimy na niedzielę 08 sierpnia, główna Msza św. o 11:30 z procesją wokół kościoła; w dni poprzedzające będziemy się modlić do Pana Jezusa Przemienionego. Tego dnia wizyta u chorych od 9.

6. Dziękujemy rodzinom za posprzątanie kościoła i przygotowanie kwiatów i z tą prośbą zwracamy się do następnych rodzin.

7. W tym tygodniu patronuje nam:
– w środę 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), prezbiter, gorliwy duszpasterz, patron proboszczów.

8. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić:
Krzysztof Hackiewicz kawaler z tej parafii i Martyna Skrzypiec panna z parafii Żyrzyn diec. Lubelska. Zapowiedź 3. Kto wiedziałby o przeszkodach zachodzących między nimi, proszony jest o powiadomienie