PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Włączmy się w głębokie przeżycie czasu Wielkiego Postu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17:00 odprawiamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 8:20 Gorzkie żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

2. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny. W naszej parafii 3 dniowe rekolekcje od 26 marca.

3. W najbliższą środę, 1 marca, przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny.

4. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza. W naszej diecezji uroczystość ze względu, że jest Głównym Patronem Metropoli Białostockiej, do której należy również diecezja łomżyńska, jest również patronem naszych braci Litwinów.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę Niepokalanemu Sercu Maryi.

6. W te 3 dni krótkie nabożeństwa, piątek wizyta u chorych od 9:00, możliwość spowiedzi przed Drogą Krzyżową i w czasie.

7. Przyszła – druga niedziela Wielkiego Postu w całym Kościele jest obchodzona jako Niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Szczególną modlitwą obejmiemy wszystkich misjonarzy: duchownych i świeckich, którzy na terenach misyjnych budują Kościół Chrystusowy. Ich wysiłki wesprzemy również ofiarami złożonymi do puszek na dzieło pomocy „Ad Gentes”.

8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu i prosimy rodziny następne w najbliższą sobotę. Dziękujemy również za przygotowanie dekoracji wielkopostnej paniom z rejonu II.


9. Na stoliku przy kolumnie są wyłożone „skarbonki wielkopostne”, które służą do zbierania jałmużny wielkopostnej (w miarę naszych możliwości) , które na zakończenie wielkiego postu możemy przekazać na cele Caritasu 😊.