DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W wielu miejscach świata ofiarną pracę misyjną podejmują misjonarze duchowni i świeccy. Nie tylko niosą światło Ewangelii, ale także codzienną pomoc. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

2. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem.

3. Zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 17 oraz Gorzkie Żale w niedzielę o 8:20. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci.

4. W przyszłą niedzielę początek 3 dniowych rekolekcji parafialnych. Serdecznie zapraszamy.

5. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci. W naszej świątyni Msza Święta tego dnia o godz. 17. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Oblubieńca Maryi wypraszać Bożą pomoc dla Kościoła, naszych rodzin oraz prosić o łaskę dobrej śmierci dla wszystkich konających.

6. Dziękujemy rodzinom za posprzątanie kościoła i w sobotę prosimy rodziny następne.

7. Wzorem lat ubiegłych w ramach „Jałmużny Wielkopolskiej” Caritas Diecezji Drohiczyńskiej proponuje „Baranki Paschalne” (czekoladowe) – cena 6 zł.