NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

1. Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego.

2. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w procesji eucharystycznej jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze.
Uroczystą liturgię tego dnia rozpoczniemy Mszą Świętą sprawowaną w naszym kościele o godz. 10.00. Prosimy o jak największe zaangażowanie w procesję.
Msza św. wieczorna o godzinie 18.00

3. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie o 17.30.

6. 10.06 – 21 rocznica Wizyty Apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w Drohiczynie.

7. 13.06 – dzień imienin J.E.Ks. Bpa Antoniego Dydycza, Biskupa Seniora. W modlitwie polećmy Bogu dostojnego Solenizanta.

W tym tygodniu patronują nam:
8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa, która poświęciła swe życie dla narodu polskiego i litewskiego.
13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkański prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najbardziej czczonych i kochanych świętych.