Plan kolędy styczeń 2020 r.

Plan kolędy styczeń 2020 r.

8.01.2020 piątek godz. 15.00

 • ul. Królewska od ul. Bugowej
 • ul. Biała od końca w stronę ul. Brzeskiej

9.01.2020 czwartek godz. 15.00

 • ul. Sadowa od góry
 • ul. Polna od ul. Brzeskiej i ul. Dębowa

11.01.2020 sobota godz. 13.00

 • Osłowo od Mielnika, – Moszczona Królewska – z każdej strony jeden kapłan

13.01.2020 poniedziałek godz. 15.00

 • ul. Piaskowa od góry, ul. Tarasowa
 • ul. Bugowa od pl. Kościuszki

14.01.2020 wtorek godz. 15.00

 • ul. Dubois od góry
 • ul. Stary Trakt

15.01.2020 środa godz. 15.00

 • ul. Brzeska od kościoła w stronę Przedmieścia do olszyny
 • Przedmieście; ul Brzeska, ul. Zamiejska, ul. Mostowa, ul. Wajkowska

16.01.2020 czwartek godz. 15.00

 • ul. Popław i ul. Górna
 • ul. Brzeska od plebanii do Osłowa; ul Wesoła i ul. Zacisze

17.01.2020 piątek godz. 15.00

 • Radziwiłłówka i Grabowiec – prosimy o przyjazd po kapłana
 • ul. Przemysłowa, Mętna i Poręby

18.01.2020 sobota godz. 13.00

 • Wajków od końca w stronę kaplicy
 • ul. Brzeska od plebani do kościoła, pl. Kościuszki, ul. Strażacka