ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1. Dzisiejsze święto nasuwa nam wszystkim temat do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością i wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia; stanowi sanktuarium życia i świętości. Dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

2. Dzisiaj żegnamy 2023 rok, a już jutro powitamy rok 2024. Postarajmy się też i Nowy Rok rozpocząć w Imię Boże: w tym dniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość ta jest świętem nakazanym!) oraz Światowy Dzień Modlitwy o Pokój. Msze Święte jak w każdą niedzielę. W tym dniu Kościół również otwiera skarbiec odpustowy: odpust można uzyskać za pobożne odmówienie hymnu do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspólna modlitwa w intencji powołanych i o powołania kapłańskie i zakonne. W piątek od 9:00 odwiedziny chorych i starszych parafian z Komunią Świętą, od 16:30 okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. W czwartek i piątek okolicznościowe nabożeństwo po Mszy Świętej

4. W najbliższą sobotę, 6 stycznia, świętować będziemy Objawienie Pańskie. Msze Święte według porządku niedzielnego, na zakończenie których pobłogosławimy kredę i kadzidło, by oznaczyć nasze mieszkania oraz wodę na kolędę (kolęda w naszej parafii od 8 stycznia). Tego dnia taca przeznaczona na fundusz misyjny. W przyszłą niedzielę zaś Kościół obchodzi święto Chrztu Pańskiego, który kończy w liturgii okres Narodzenia Pańskiego.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
– We wtorek, 2 stycznia – św. św. Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, dwaj wielcy nauczyciele chrześcijańskiego Wschodu z IV wieku, którzy bronili czystości wiary przed błędami arianizmu i macedonizmu.

6. Dziękujemy rodzinom za posprzątanie świątyni. W sobotę prosimy rodziny następne.
7. W minionym 2023 r. w naszym kościele zostało ochrzczonych 4 dzieci, zawarte zostało 1 małżeństwo sakramentalne, i odbyło się 8 pogrzebów. Zostało rozdanych w naszej parafii …….……. Komunii Świętych.