TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

1. Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.

3. Zapraszamy na codzienne Msze Św. adwentowe, również roratnie o godz. 17:00 jako przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Możliwość skorzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania

4. Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

5. Od piątku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część Adwentu, która stanowi bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To także dzień 85. urodzin papieża Franciszka. Pamiętajmy w naszej modlitwie o następcy Świętego Piotra i wypraszajmy obfitość Bożych darów w prowadzeniu owczarni Chrystusowej.

6. Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. W zakrystii są także pobłogosławione opłatki na stół wigilijny.

7. Dziękujemy rodzinom za posprzątanie kościoła i w sobotę prosimy rodziny następne.

8. W tym tygodniu patronują nam:
– poniedziałek, 13 grudnia – Święta Łucja (ok. 281-304), dziewica i męczennica;
– wtorek, 14 grudnia – Święty Jan od Krzyża (1542-1591), karmelita, mistyk i doktor Kościoła.