CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare, której wyjątkowość podkreśla różowy kolor szat liturgicznych, wyznacza połowę przeżywanego okresu przygotowania paschalnego. Dlatego w polskiej tradycji nazywana była „śródpościem” albo „półpościem”. Warto uczynić pewne podsumowania i z jeszcze większym zaangażowaniem przeżyć drugą jego część. Wspaniałą okazją są, rozpoczynające się dzisiaj, wielkopostne rekolekcje,.

2. Bóg, jak usłyszeliśmy w Ewangelii, posłał swojego Jednorodzonego Syna nie po to, aby świat potępił, lecz po to, by świat został przez Niego zbawiony. Zatem nie bójmy się przyjść do Niego z naszą słabością i grzechem, albowiem On czeka każdego dnia w sakramencie pokuty i pojednania, by nas uwolnić od ciężaru grzechu i przytulić do swojego kochającego Serca.

3. W najbliższą środę przypada 11. rocznica wyboru papieża Franciszka. Ojciec Święty prosi o modlitewne wsparcie, dlatego módlmy się w jego intencji.

4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tego okresu: w Gorzkich Żalach, które śpiewamy w każdą niedzielę o godz. 8:20 i Drodze Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17:00.

5. Rozprowadzamy czekoladowe wielkanocne baranki. Składane przy tej okazji ofiary zasilą nasz diecezjalny CARITAS.

6. Dziękujemy rodzinom za posprzątanie świątyni. W sobotę prosimy rodziny następne.