DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

1. W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

2. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego i również czwarta Msza św. o 17.00. Tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy św.

Poświęcimy również wodę aby można było ją przechowywać i używać w naszych domach. Proszę mieć z sobą naczynie na wodę, kto chciałby ją zabrać. Tradycyjnie już tego dnia składka na tacę przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny.

3. 7 stycznia pierwszy czwartek miesiąca. Na Mszy Świętej o 17.00 pomodlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

4. W piątek 8 stycznia od godz. 9.00 kapłan przyjdzie do chorych.

5. W przyszłą niedzielę 10 stycznia w liturgii Chrzest Pański i rocznica Poświęcenia Kościoła Katedralnego w naszej diecezji. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji diecezji.

6. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i z tą prośbą zwracamy się do kolejnych rodzin.

7. W minionym 2020 r. w naszym Kościele było 5 chrztów, jedno małżeństwo sakramentalne, 13 pogrzebów (w tym 10 z parafii).

Dziękujemy za ofiary składane na tacę, które są na różne cele i utrzymanie bieżące kościoła. Dziękujemy za ofiary roczne, które składane są na cele remontowe i inne i będą w odpowiednim czasie wykorzystane.