JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

2. Dziś po Mszy Świętej o 11.30 dokonujemy wystawienia Najświętszego Sakramentu i odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3. Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To stowarzyszenie wiernych, a jego celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem jego członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

4. W ostatnim tygodniu listopada w naszym kościele poniedziałek, wtorek i środę podczas modlitwy różańcowej o godz. 16.30 polecamy naszych bliskich zmarłych. Serdecznie zapraszam do tej modlitwy. W czwartek, piątek i sobotę wspólny Różaniec o 16.30.

5. W środę podczas nowenny o godz. 17.00 złożymy nasze podziękowania i prośby na ręce Matki Bożej.

6. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy czas Adwentu czyli oczekiwania na przyjście Pana Jezusa

7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i z tą prośbą zwracamy się do kolejnych rodzin.

8. Dziękujemy w imieniu wszystkich Parafian P. Wójtowi i Radnym Gminy za przeznaczenie w pierwszych miesiącach tego roku dotacji na remant schodów i kruchty kościoła. Dotacja została wykorzystana wg planu do listopada. Bóg zapłać!

W tym tygodniu patronują nam:
24 XI – Święci Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862.