PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana

2. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie. Ze względu na odpust w Nurcu, tego dnia nabożeństwo o 8:30 i Msza Święta o 9:00.

3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu.

4. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie o godz. 17:30. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej.

8. Dziękujemy rodzinom za posprzątanie kościoła i w sobotę prosimy rodziny następne.

9. W przyszłą niedzielę taca w czasie Mszy Świętej w naszej parafii będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Drohiczynie.

W tym tygodniu patronuje nam:
– poniedziałek, 16 maja – Święty Andrzej Bobola (1591-1657), jezuicki prezbiter, męczennik, patron Polski.