PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. 24 marca w liturgii Dzień Misjonarzy Męczenników.

3. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Do 25.03 po Mszy św. modlimy się o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 25 marca 29 rocznica powstania w obecnym kształcie Diecezji Drohiczyńskiej. Tego dnia prosimy o ofiary na tacę przeznaczoną na Fundusz Obrony Życia. Msza św. o 17.00.

4. W najbliższy piątek, 26 marca, o godz. 17.00 droga krzyżowa. W niedziele o 8.20 Gorzkie żale.

5. Za tydzień Niedziela Palmowa i błogosławieństwo palm.

6. Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i innego w naszej parafii 30 marca do 15.00 jako pomoc misjonarzom i misjom.

7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i z tą prośbą zwracamy się do kolejnych rodzin.