CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

2. W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Patrona Kościoła Powszechnego, ojców, mężczyzn. Jest Patronem licznych zakonów noszących jego imię, wielu krajów, miast, a także rzemieślników, cieśli i małżeństw. Odznaczał się czystością serca, umiłowaniem pracy, prostotą, pokorą, cierpliwością i łagodnością.

3. Od 19 do 25 marca czyli do Zwiastowania Pańskiego będzie trwał Tydzień Modlitw o ochronę życia. Ten tydzień proponuje Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

7. Droga krzyżowa w piątki o godz. 17.00, a Gorzkie żale w niedzielę o 8.20.

4. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i z tą prośbą zwracamy się do kolejnych rodzin.

5. W tym tygodniu patronuje nam:
– w piątek 19 marca – św. Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, opiekun Świętej Rodziny.