Piąta niedziela Wielkiego Postu

1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej.

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Ze względu na obowiązujące przepisy ( w kościele na liturgii może być 5 osób nie licząc księży) pomódlmy się w rodzinach o nowe powołania kapłańskie i zakonne, wspólnie odmówmy litanię do Serc Jezusa i litanię do Niepokalanego Serca Maryi.

3. Odwiedziny u chorych w piątek od godziny 9.00.

4. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św. Przypominamy, że na wypełnienie obowiązku przystąpienia do Komunii wielkanocnej (i odbycia sakramentalnej spowiedzi) mamy czas do Niedzieli Trójcy Świętej (07.06.2020).

5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

6. Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione palmy i gałązki wierzbowe, (w kościele i przed kościołem) które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

7. Dziękujemy za posprzątanie naszego kościoła i prosimy o to kolejne rodziny.

8. Od poniedziałku Msze św. w tygodniu o godz. 18.00.