TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKUROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA

1. W środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to wolny dzień od pracy, tym bardziej mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele Msze będą sprawowane według następującego porządku: o 9:00 i o 12:00 na cmentarzu (o ile nie będzie padać). Po tej Mszy Świętej będzie procesja, w czasie której będziemy modlić się za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu i zmarłych z naszych rodzin. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

2. Zaś w czwartek, 2 listopada, w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tak zwany Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy Mszę Świętą o 17:00. Od 16:30 tego dnia i w dni powszednie listopada, będziemy modlić się na różańcu za zmarłych polecanych w tak zwanych wypominkach, aby zostali zapisani w Bożej Księdze Zbawionych. Zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę za naszych bliskich zmarłych! Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez papieża.

3. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Po Mszach Świętych w te dniu okolicznościowe nabożeństwa. W piątek wizyta u chorych od 9:00, okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi od godz. 16:20.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
Sobota, 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła.

5. Dziękujemy rodzinom za posprzątanie świątyni, przygotowanie kwiatów i uprzątnięcie schodów. W sobotę prosimy rodziny następne.