WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

2. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie ufamy, że i nasi bliscy zmarli, i kiedyś my sami, dołączymy do grona świętych i błogosławionych. W drugim dniu listopada Kościół wspomina Wszystkich Wiernych Zmarłych. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie.

3. W poniedziałek, 2 listopada w naszym kościele będą sprawowane Msze Święte w następujących godzinach: 9.00 i 17.00.Po Mszy o 9.00 modlitwy w kościele za zmarłych, o 16.30 Różaniec z wypominkami i Msza św. Wypominki codziennie, w dni powszednie o 16.30 przez prawie cały listopad. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.

4. W miesiącu listopadzie duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Starajmy się być przy nich i módlmy się za nich. Oni odwdzięczą się nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem przed Bogiem.

5. W środę podczas nowenny o godz. 17.00 nasze modlitwy kierujemy ku Matce Bożej.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W naszych modlitwach w czwartek będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić o powołania kapłańskie i zakonne, zwłaszcza podczas Mszy Świętej o godz. 17.00. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej od godz. 9.00. Okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi w naszym kościele od godz. 16.30. W sobotę powierzymy się Niepokalanemu Sercu Maryi podczas pierwszosobotniego nabożeństwa po Mszy Świętej o godz. 17.00.

7. W środę zmiana tajemnic różańcowych.

8. W przyszłą niedzielę Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zbiórka ofiar do puszek na ten cel.

9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła, przygotowanie kwiatów i z tą prośbą zwracamy się do kolejnych rodzin.


W tym tygodniu patronują nam:
4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.