ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania. Dzisiaj za odmówienie hymnu „O stworzycielu Duchu przyjdź” można uzyskać odpust zupełny.

2. Zapraszamy do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru o godz. 17:30 spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.

3. Jutro zwrócimy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących – Matki Kościoła w Jej święto poświęcone temu tytułowi, który uroczyście potwierdził papież Święty Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 roku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy o godz. 18:00. W naszej diecezji – Głównej Patronki Diecezji Drohiczyńskiej. Po Mszy Świętej odśpiewamy „Ciebie Boga wysławiamy…” Natomiast w piątek 24 maja przypada wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych i jest to dzień szczególnej modlitwy za Kościół w Chinach. W naszym kościele czcimy Matkę Bożą tym tytułem, dlatego w tym dniu uroczyściej uczcimy naszą Patronkę.

4. W najbliższy czwartek, 23 maja, oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. Święto to zostało wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI, od ponad już dziesięciu lat jest obchodzone w naszej ojczyźnie.

5. W sobotę, 25 maja, dzień modlitwo o świętość życia kapłanów. W tym dniu przypada 30 rocznica śmierci pierwszego biskupa Diecezji Drohiczyńskiej, Władysława Jędruszuka. Polećmy Go Bogu w modlitwie.

6. W przyszłą niedzielę, uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego dnia przypada również święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze kochane mamy.

7. Natomiast w kolejny czwartek, 30 maja, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Starajmy się już przygotowywać do tego dnia. Ołtarze jak w poprzednich latach w tych samych miejscach.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
W środę, 22 maja – św. Rita z Casci, „drogocenna perła Umbrii”, która należy do najbardziej popularnych świętych na świecie i jest przyzywana w bardzo trudnych sprawach.

9. Dziękujemy nowożeńcom i ich rodzinom za sprzątanie ,kościoła, przygotowanie kwiatów i wykoszenie trawy. W sobotę prosimy rodziny następne z kolejki.